Bazuinendag

Bazuinendag

Na de drie feesten in het voorjaar volgen er na de zomer nog drie feesten. Bazuinendag is de eerste in deze reeks. Een dag van herdenken, aangekondigd door de bazuin (sjofar)! Dat is waarvoor we opgeroepen worden in Gods Woord. Herdenken? Wat moeten we herdenken dan?

“De HEERE sprak tot Mozes: Spreek tot de Israëlieten en zeg: In de zevende maand, op de eerste dag van de maand, moet u een rustdag houden, een gedenkdag aangekondigd door bazuingeschal, een heilige samenkomst.” Lev 23:23,24

In de Bijbel worden we telkens opgeroepen om ons en onze kinderen te herinneren aan de dingen die God voor ons gedaan heeft en nog steeds doet. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat de Bijbel een groot gedenkboek is. Niets mag vergeten worden. Alle verhalen, wetten, profetieën, preken en studies vertellen ons wat God gedaan heeft. Hij heeft de aarde gemaakt en Zijn volk Israël verzameld, door hen te roepen en te bevrijden. Hij heeft de heidenen toegevoegd, door hen geloof te geven en ons allemaal een eeuwige toekomst gegeven. Dit is allemaal tot stand gekomen door Zijn Stem, Zijn Hand en Zijn offer. Elk feest getuigt daarvan.

Zoals Pesach in het teken staat van de bevrijding zo staan deze laatste drie feesten van het jaar in het teken van de vergeving van zonden en de aankondiging van het komende Koninkrijk van Jezus op aarde.

Bazuinendag geeft daar de aftrap voor, een gedenkdag aangekondigd door de sjofar. De sjofar speelt een hele belangrijke rol in de Bijbel. Zo werden oorlogen aangekondigd door de sjofar, maar ook belangrijke gebeurtenissen werden zo aangekondigd en gingen gepaard met bazuingeschal. Zo lezen we dat toen God de tien Woorden gaf dit onder luid bazuingeschal ging, dat Jericho viel toen de sjofars klonken en dat Jezus terugkomst gepaard zal gaan met bazuingeschal.

“Welzalig het volk dat de klank van de bazuin kent, zij wandelen, HEERE, in het licht van Uw aangezicht. Zij verheugen zich de hele dag in Uw Naam en worden door Uw gerechtigheid verheven.”  Psalm 89:16,17

Door Bazuinendag leren we het geluid van de sjofar kennen en kunnen we ons verheugen voor Hem, die alles gedaan heeft wat er gedaan moest worden. Door Bazuinendag kunnen we leren dat Zijn offer al onze zonde vergaf. Door Bazuinendag kunnen we onszelf klaar maken voor Zijn komst, want die is aanstaande en misschien wel sneller dan we denken.

“Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel.”  1 Thessalonicenzen 4:16a

Zien jullie ook zo uit naar Zijn terugkomst!

Geen Resultaten Gevonden

De pagina die u zocht kon niet gevonden worden. Probeer uw zoekopdracht te verfijnen of gebruik de bovenstaande navigatie om deze post te vinden.