Pesach en ongezuurde broden

Pesach en Ongezuurde broden

Het prachtige feest van Pesach, waar staat dit feest voor? Het staat voor verlossing en bevrijding. God verloste de Israëlieten uit de slavernij in Egypte. Om deze gebeurtenis te herdenken moesten ze elk jaar op een vastgestelde tijd een feest vieren. Het feest bestond uit de maaltijd en aansluitend een week waarin ze geen gezuurde broden mochten eten. De maaltijd wordt een sedermaaltijd genoemd. Tijdens deze maaltijd wordt het verhaal van de uittocht voorgelezen en verschillende gerechten gegeten die verwijzen naar de grote daden van God. Er worden veel liederen gezongen en we eren het Lam van God die voor ons stierf.

“Maar op de plaats die de HEERE, uw God, zal uitkiezen om Zijn Naam daar te laten wonen, daar moet u het paaslam slachten, in de avond, als de zon ondergaat, op het tijdstip dat u uit Egypte trok.” Deuteronomium 16:6

“Neem dan het feest van de ongezuurde broden in acht, want op deze zelfde dag zal Ik uw legers uit het land Egypte geleid hebben. Daarom moet u deze dag in acht nemen als een eeuwige verordening, al uw generaties door.” Exodus 12:17

Deze bevrijding ging niet zonder slag of stoot. De Egyptenaren wilden ze niet laten gaan, ze waren veel te blij dat deze slaven het zware werk deden. Maar God had het hulpgeroep van Zijn volk gehoord en greep in. Hij wilde laten zien dat Hij de enige God is. Egypte kende heel veel goden, ze hadden er oneindig veel. De Israëlieten waren er al ruim 400 jaar en veel Israëlieten hadden allerlei gewoontes overgenomen van het Egyptische volk, want waar je mee om gaat word je mee besmet. Zo worden wij ons ook bewust van alles wat we overnemen van de wereld. Al deze dingen staan voor het gezuurde brood. In de week van ongezuurde broden mag je dit niet eten. Het gist staat voor de zonde en dat moet je uit je leven wegdoen. Zo werden de Israëlieten eraan herinnerd dat God hen bevrijdde en dat ze de zonde uit hun leven weg moesten doen. Wat een prachtig beeld en een oproep voor ons allemaal, Hij heeft ons gered van de slavernij en we moeten alle zonde uit ons leven wegdoen.

God bevrijdde Zijn volk door tien slagen (plagen) over het Egyptische volk uit te storten; voor elke belangrijke Egyptische afgod één. Zo liet Hij duidelijk zien dat Hij boven alles staat en God is van alle dingen. Als laatste zouden alle eerstgeboren kinderen gedood worden, alle zogenaamde eerstelingen. Maar God bedacht voor Zijn volk een uitweg; ze moesten op die avond een lam slachten en het bloed moest aan de deurposten gesmeerd worden. Een ieder die zich achter het bloed van dat geslachte lammetje bevond was veilig. Het lammetje was al doodgegaan, dus hoefde er in dat huis niemand meer dood.

Dit feest vieren we omdat we geloven dat Jezus voor ons gestorven en opgestaan is. Wat een geweldig offer is dit toch! Hij is het lam wat geslacht is voor onze redding. Als we Hem aangenomen hebben zijn we veilig.

“De volgende dag zag Johannes Jezus naar zich toe komen en hij zei: Zie het Lam van God, Dat de zonde van de wereld wegneemt!” Johannes 1:29

“Maar toen is Christus verschenen, de Hogepriester van de toekomstige heilsgoederen. Hij is door de meerdere en meer volmaakte tabernakel gegaan, die niet met handen is gemaakt, dat is: die niet van deze schepping is. Hij is niet door bloed van bokken en kalveren, maar door Zijn eigen bloed eens en voor altijd binnengegaan in het heiligdom en heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeggebracht.” Hebreeën 9:11-12

“Laten wij dus feestvieren, niet met oud zuurdeeg, ook niet met zuurdeeg van slechtheid en boosaardigheid, maar met ongezuurde broden van oprechtheid en waarheid.” 1 Corinthiërs 5:8

God heeft ons ook een nieuw leven geven, Hij heeft ons gered van de slavernij en waarom zullen we dan nog met spullen van ons ‘oude’ leven rondlopen. Wat Hij geeft is zoveel meer!

Pesach Hagadah

Pesach Hagadah

Deze voorbeeld Hagadah (Pesach liturgie) kunt u gebruiken om de Pesach maaltijd thuis of ergens anders te vieren. Haggada voor Pesach viering met kinderen

Lees meer