Grote Verzoendag

Grote Verzoendag

Het hoogtepunt van het jaar, zo wordt het ook wel genoemd, de heiligste dag van het jaar. De dag waarop alle zonden van het afgelopen jaar vergeven werden door een offerdienst in de tempel. Een dag waarin het hele volk in gespannen verwachting was van het werk van de hogepriester, die één keer per jaar het heilige der heilige binnen mocht gaan. Hij deed verzoening voor het hele volk. De Israëlieten waren in die periode ervoor, volledig bezig geweest met de voorbereiding, ze hadden zich geheiligd en waren bewust van de ernst van deze tijd. Het was erop of er onder. Het volk moest zich verootmoedigen (onderwerpen) en de hogepriester bracht verzoening aan door het offer dat hij de Tempel binnenbracht. 

“Dit is voor u tot een eeuwige verordening: u moet in de zevende maand, op de tiende dag van de maand, uzelf verootmoedigen en geen enkel werk doen, de ingezetene niet, en de vreemdeling die in uw midden verblijft, evenmin. Want op deze dag wordt voor u verzoening gedaan om u te reinigen. Van al uw zonden wordt u voor het aangezicht van de HEERE gereinigd.” Leviticus 16:29,30 

Een prachtige volle dag van symbolen die wijzen naar het Grote Offer dat Jezus bracht. Het volk kon niets meer toevoegen aan het offer dat de hogepriester bracht. Het volk moest zich verootmoedigen voor de Heer. Zo is Jezus onze Grote Hogepriester, die voor ons verzoening bracht. Hoe? Door Zijn leven als een offer te stellen en dit in het Heilige der Heilige te brengen voor het aangezicht van God. Wat een wonder, en wat een heerlijke gebeurtenis. Eens en voor altijd heeft de Hogepriester Jezus, dit voor ons gedaan. 

“Maar deze Priester is, nadat Hij één slachtoffer voor de zonden geofferd had, tot in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand van God.” Hebreeën 10:12 

“Want met één offer heeft Hij hen die geheiligd worden, tot in eeuwigheid volmaakt. En de Heilige Geest getuigt het ons ook. Want na eerst gezegd te hebben: Dit is het verbond, dat Ik met hen na die dagen zal sluiten, zegt de Heere: Ik zal Mijn wetten in hun hart geven en Ik zal die in hun verstand schrijven, en aan hun zonden en hun wetteloze daden zal Ik beslist niet meer denken. Waar er nu vergeving voor is, is er geen offer voor de zonde meer nodig.” Hebreeën 10:14-18 

Hoe kan dat nou? Vroeger moest het toch elk jaar gedaan worden? Dat kwam omdat de offers die gebracht werden niet volmaakt waren. Het offer dat Jezus bracht was wel volmaakt, omdat Hij zelf het offer was. En Hij was en is volmaakt. En zo is Hij, de Hogepriester, het Offer en God in een! 

Grote verzoendag, een heerlijke dag om elke keer weer stil te staan bij Zijn grote Offer. En stil te staan dat wij niets mee kunnen bijdragen aan dat offer. Maar ook stil te staan dat we ons hierom mogen verootmoedigen voor Hem! Is dat geen heerlijk feest waar je in volledige eerbied jezelf mag neerbuigen en met volledige enthousiasme Hem mag eren voor Zijn Offer! 

Juich je mee, voor Hem die alles volbracht heeft?

Geen Resultaten Gevonden

De pagina die u zocht kon niet gevonden worden. Probeer uw zoekopdracht te verfijnen of gebruik de bovenstaande navigatie om deze post te vinden.