Loofhuttenfeest

Loofhuttenfeest

“Het Loofhuttenfeest moet u zeven dagen houden, als u de oogst van uw dorsvloer en van uw perskuip hebt ingezameld. Verblijd u op uw feest, u, uw zoon en uw dochter, uw slaaf en uw slavin, en de Leviet, de vreemdeling, de wees en de weduwe die binnen uw poorten zijn.” Deuteronomium 16: 13-14.

Dit feest is echt een blij feest en een feest wat we vieren in de loofhut; eigenlijk een schamel hutje omdat we ons hiermee realiseren dat we niet van dit koninkrijk zijn maar dat we Hem en Zijn Koninkrijk toebehoren. Een Koninkrijk wat zo anders is dan alle aardse en wereldse rijkdommen. We realiseren ons ook dat het leven op deze wereld tijdelijk is en we voor altijd bij Hem zullen wonen. We verwachten een ander Koninkrijk, het Koninkrijk van Jezus op deze aarde. Hij zal regeren vanuit Jeruzalem.

Ook denken we eraan dat God voorziet in het dagelijks leven, net zoals Hij voor het volk van Israël zorgde toen ze 40 jaar door de woestijn rondtrokken. We zijn niet afhankelijk van wat de wereld ons biedt, hoe handig en mooi het soms ook lijkt. God voorziet in wat we werkelijk nodig hebben. Als we Hem vertrouwen dan komt het goed, ook al zit je in je loofhut en regent en stormt het, Hij zorgt voor je. Sterker nog, Jezus zegt dat Hij onze loofhut is, we mogen in Hem zijn. 

De loofhut of de sukka die we bouwen is een soort afdakje of een eenvoudig hutje gemaakt van en geweven van takken en toch ook weer prachtig versierd met allerlei fruit. In deze week denken we aan de grote oogst die er in het najaar binnengehaald wordt en daarmee is het ook een oogstfeest. Hij zorgt voor ons! We denken ook aan de tijdelijkheid van dit leven en we verheugen ons in Zijn komst naar de aarde om daar Zijn Koninkrijk te vestigen. 

Dat zijn dingen waar we zeer vrolijk van worden, sterker nog we worden in de Bijbel opgeroepen onszelf te verheugen. 

Filippenzen 4:4 “Verblijd u altijd in de Heere; ik zeg het opnieuw: Verblijd u.” 

Als je echt gaat bedenken wat Hij gedaan heeft voor Zijn volk en voor jou persoonlijk en je jezelf realiseert dat het beste nog moet gaan komen, dan mag dat je hart vervullen van vreugde. En hoe fijn is dat om dit in de week van het loofhuttenfeest te doen in je loofhut gewoon in je eigen tuin!