Bestel nu in de voorverkoop de kinder-CD ‘Vier je mee?’!

Voor een uniek project van de organisatie ‘Vier je mee?’ is Christian Verwoerd de studio ingedoken met een koortje van enthousiaste kinderen. Het lied ‘Zeven feesten’ is het openingsnummer van het album. Verder staat er voor alle feesten van de Heer, zoals die beschreven staan in Leviticus 23, een lied op de CD. De acht veelal vrolijke liedjes nemen je mee in de rijke betekenis van de feesten van God en geven zowel de kinderen als de ouders een prachtige inkijk in het plan van God.

Zeven feesten

Zeven Feesten heeft de Heer ons gegeven
Zeven Feesten om te denken aan Hem
Wij danken de Heer, Hij geeft ons het Leven
En ieder Feest brengt ons dichter bij Hem

In het voorjaar vieren we Pesach en het Feest van Ongezuurde Broden
God heeft ons bevrijd en uitgeleid, Hij gaf ons Zijn tien geboden
Na vijftig dagen het Wekenfeest, de eerste oogst is binnen
Als je Jezus kent en volgen wilt mag je een nieuw leven beginnen

Bazuinenfeest in het najaar, en Grote Verzoendag erna
De sjofar die klinkt, de Koning komt, ben jij al helemaal klaar?
Loofhuttenfeest, het grootste feest, de laatste oogst is binnen
Wat kijken we uit naar het Koninkrijk, zal dat al gauw beginnen?

En elke week is het Sabbat, de dag dat je rusten mag
God schiep in zes dagen hemel en aarde, daarna kwam de zevende dag
Zo mogen wij elke week rusten, vergeten de zorgen en pijn
Een dag van blijdschap, een dag van vrede, zo zal het straks altijd zijn